เว็บไซต์ เอส เจ เจ กรุ๊ป EN TH

ผลิตภัณฑ์

Z PURLIN

RUNN Z Purlin เป็นโครงที่เหมาะแก่การวางพาดยาวหลายช่วงต่อกัน ซึ่งเหมาะแก่การนำไปใช้ทำแปหลังคาหรือโครงผนัง โดยลักษณะของแป Z คือจะมีปีกข้างหนึ่งกว้างกว่าอีกข้างหนึ่ง จะต่อกันด้วยวิธีการต่อแบบประกบ โดยเมื่อพลิกกลับด้านจะสามารถประกบกันได้สนิทพอดีทำให้รับน้ำหนักได้มากยิ่งขึ้น